FONTE
FONTE
Titolo operaLastra del collegio dei fabbri
Annoinizi III sec. d.C.
Periodoetà dei severi
EpocaAlto Imperiale
NoteAE 1977, 265 A, trovata a Classe nel 1975. Museo Nazionale di Ravenna.
PASSO
Testo originale[…] / […] / fabr[i] / Cocceius Vi[…] / Luccei(us) One[simus] / Virius Mo[…] / Septim(ius) Prisc[us] / Aurelius E[…] / fabri / Bruttius Fruct(us) / Varron(ius) Afrodi(sius) / Aufidius Genial(is) / Dasimius Saturn(inus) / Iulius Demetriu(s) / Papirius Magnus / Aelius Fortuniu(s) / Fonteius Maxim(us) / Brutt(ius) Romanu(s) / Turran(ius) Vitalis / Aufidius Felix / Iulius Demetri(us) / Sempron(ius) Secund(us) / Sempron(ius) Victor / Tertius Tryfon / Maeciu(s) Victor / Servili(us) Agapomen(e) / Aurel(ius) Felicissim(us) / Calestri(us) Valenti(nus) / Roscius Marcellu(s) / Licinius Maximus / Bononi(us) Mercuril(is) / Barbius Agathop(us) / Aufidius Felix / Fabius Sabinian(us) / Aufidi(us) Successus / it(em) plevei / Gabell(…) Priscianus / Petiliu(s) Phoebus / Titius Dionysius / Avidius Helico // [… 5 linee …] / […]ol[…] / Lucce(ius) Niceta / Aureliu(s) Carp(…) / Aurel(ius) Candidi(anus) / Postum(ius) Agripp(a) / Aeli(us) Numisius / Viriu(s) Fortunat(us) / Lucceiu(s) Primus / Iulius Primus / Lucc(eius) Hemonic(…) / Coccei(us) Aristo / Sempro(nius) Iustin(us) / Public(ius) Hilaru(s) / Iuli(us) Decemb(er) / Avidius Helic(o) / Barbiu(s) Quintilian(us) / Barbiu(s) Oppianus / Luccei(us) Victorin(us) / Iulius Verissimu(s) / Laepili(us) Vitalis / Opimius Onesimus / Ovinius Ector / Marcus Menelau(s) / Aurelius Burius / Lucceius Licinius / Valerius Silvanus / Valerius Verus / Rutiliu(s) Pudorat(us) / Aelius Pacatus / Ulpius Romulus / Valeri(us) Eustati(us).
TraduzioneI fabbri: Cocceio, Lucceio Onesimo, Virio, Settimio Prisco, Aurelio. I fabbri: Bruzzio Frutto, Varronio Afrodisio, Aufidio Geniale, Dasimio Saturnino, Giulio Demetrio, Papirio Magno, Elio Fortunio, Fonteio Massimo, Bruzzio Romano, Turranio Vitale, Aufidio Felice, Giulio Demetrio, Sempronio Secondo, Sempronio Vittore, Terzio Trifone, Mecio Vittore, Servilio Agapomene, Aurelio Felicissimo, Calestrio Valentino, Roscio Marcello, Licinio Massimo, Bononio Mercurile, Barbio Agatopo, Aufidio Felice, Fabio Sabiniano, Aufidio Successo. Quindi i plebei: Gabellio Prisciano, Petillio Febo, Tizio Dionisio, Avidio Elicone. I (…): Lucceio Niceta, Aurelio Carpo, Aurelio Candidiano, Postumio Agrippa, Elio Numisio, Virio Fortunato, Lucceio Primo, Giulio Primo, Lucceio Emonico, Cocceio Aristone, Sempronio Giustino, Publicio Ilare, Giulio Dicembre, Avidio Elicone, Barbio Quintiliano, Barbio Oppiano, Lucceio Vittorino, Giulio Verissimo, Lepilio Vitale, Opimio Onesimo, Ovinio Ettore, Marco Menelao, Aurelio Burio, Lucceio Licinio, Valerio Silvano, Valerio Vero, Rutilio Pudorato, Elio Pacato, Ulpio Romolo, Valerio Eustazio.
NoteElenchi del collegio professionale dei fabbri di Ravenna.
COMPILAZIONE
COMPILAZIONE
Data2012
NomeAssorati G.

data ultima modifica: 17/07/2015
fonte

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, propri e di terze parti.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa. Proseguendo la navigazione nel sito o cliccando su chiudi acconsenti all'uso dei cookie.